Velkommen til

BimBygg AS

Våre tjenester

Velkommen til

BimBygg AS

Våre tjenester

Velkommen til

BimBygg AS

Våre tjenester

 Algarheimsvegen 70, 2052 Jessheim

 930 076 163

Ikon - tre personer

Fokus på fornøyde kunder og god service

Vi er en solid samarbeidspartner som har fokus på kundene våre, kvaliteten og levere på budsjett.

Vi tilpasser våre tjenester etter dine behov

Vi forstår viktigheten av å skille seg ut i dagens konkurransedyktige marked. Det er derfor vi fokuserer på innovative løsninger som ikke bare oppfyller, men overstiger kundens behov. Vår kundesentrerte tilnærming sikrer at vi alltid tar hensyn til dine mål og visjoner når vi samarbeider om prosjekter.

Ikon - bue

Hva kan vi hjelpe deg med?

Våre ansatte er opptatt av å levere kvalitetssikkert arbeid, slik at du blir fornøyd med resultatet. Utforsk noen av våre tjenester nedenfor, og kontakt oss for en hyggelig prat om ditt neste prosjekt.

Vi kan påta oss rollen som totalentreprenør, hvor vi henter inn fagpersoner og foretak til de rollene som trengs for prosjektet. Vi kan selv stå som ansvarlig utførende.

BimBygg AS

Algarheimsvegen 70, 2052 Jessheim
+47 403 83 185
post@bimbygg.no

Send oss en henvendelse
Ikon - ruter og plusstegn

3D-scanning og Lidar-scanning

Våre 3D- og Lidar-skanningstjenester gir nøyaktige data om eksisterende strukturer og byggeplasser, som danner grunnlaget for presise BIM-modeller med en presisjon på 2 mm avvik på 120 meter. Dette bidrar til optimal planlegging og utførelse av prosjekter for å møte kundekrav.

Med avansert 3D-visualisering får kundene en realistisk forhåndsvisning av prosjektet, noe som støtter bedre beslutningstaking og gir en engasjerende måte å utforske og forstå prosjektet på.

Generell oppmåling: Vi tilbyr høyoppløselige terrengmodeller, 2D og 3D DAK, samt måling av avstander, arealer og volumer.

Industrianlegg: Vi leverer nøyaktig "as-built"-dokumentasjon av anlegg for prosjektering eller 3D-dokumentasjon av eksisterende anlegg.

Anlegg: Vi lager terrengmodeller, volum- og “as-built”-dokumentasjon for byggeplasser.

Ulykker: Vi dokumenterer raskt og grundig ulykker og hendelser for å sikre nøyaktig og pålitelig informasjon.

BIM: Skanning av bygg for 3D-modellering og BIM-prosjekter, som gir et nøyaktig grunnlag for videre prosjektering.

Historiske objekter: Vi dokumenterer kulturarvsteder og historiske bygninger med høy måletetthet og lang rekkevidde, noe som sikrer detaljert og nøyaktig bevaring av viktige objekter.

Ikon - ruter og plusstegn

BIM-spesialist

BIM-koordinator

Vi tilbyr tjenester innen BIM-koordinering i prosjekt. Målet vårt som BIM-koordinator er å skape effektiv koordinering, bedre kommunikasjon og samhandling i prosjekter. Vi mener nøkkelen til vellykkede prosjekter ligger i gode prosesser for samhandling mellom alle aktører. Våre BIM-koordinatorer bidrar til at alle involverte i prosjektet sikrer sine leveranser og oppnår sine mål i prosjektet.

Noen stikkord til hva en BIM-koordinatorrolle innebærer:

 • Tverrfaglig koordinering
 • Utarbeide og gjennomføre modellkontroll i Solibri
 • Kvalitetskontroll av modellinformasjon
 • Utarbeide BIM-gjennomføringsplan og rutiner
 • Utarbeide BIM-krav og retningslinjer
 • Modelleringsstøtte i ArchiCAD og Revit
 • IFC-informasjonshåndtering

BIM-tekniker

Våre BIM-teknikere er eksperter i å implementere og opprettholde nøyaktige BIM-modeller. Gjennom avansert teknologi og detaljert fagkunnskap sikrer vi at hver modell er presis og oppfyller de høyeste kvalitetsstandardene. Vi bidrar til å optimalisere prosjektutførelsen gjennom hele byggeprosessen.

Ikon - ruter og plusstegn

BIM-rådgivning

 • Strategi
 • Utvikling
 • Veiledning
 • Implementering

Det stilles stadig høyere krav til digitalisering i bransjen, derfor gjelder det å henge med før toget forlater perrongen.

For å få maksimalt utbytte av investeringer i ny teknologi må man gjøre helhetlige vurderinger. Man må sette teknologien i sammenheng med bedriftens langsiktige strategier, kartlegge ressurser, kompetanse og ledelse, samt vurdere ulike nødvendige investeringer for å lykkes.

For å lykkes med bruk av teknologien, må man ha minst like stort fokus på menneskene som jobber med den.

Vi jobber tett med kundene for å identifisere eventuelle hindringer, samt hvilke satsingsområder som vil gi størst gevinst. Våre anbefalinger blir gjort gjennom å analysere hver enkelt organisasjons ulike behov, basert på vår omfattende erfaring i samarbeid med ledende aktører i bransjen.

Ikon - ruter og plusstegn

Digitalisering og FDVU-dokumentasjon

Vi tilbyr en omfattende tjeneste for FDVU-dokumentasjon (Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling) og klargjør modellene for kundens FDVU/driftssystem. Dette sikrer at all nødvendig dokumentasjon er på plass og at modellene er tilpasset spesifikke behov for drift og vedlikehold.

Digital tvilling

Vi tilbyr også å lage en digital tvilling, en nøyaktig virtuell representasjon av bygninger eller bedrifter. Den digitale tvillingen gir en komplett oversikt over eiendommens tilstand, funksjonalitet og ytelse, og kan brukes til effektiv styring og vedlikehold.

Digitalisering for fremtiden

Vi hjelper bedrifter og byggeprosjekter med å digitalisere sine prosesser og systemer, slik at de er forberedt på fremtidens krav. Ved å digitalisere nå, kan foretakene forbedre arbeidsflyten, øke effektiviteten og oppnå større økonomiske gevinster sammenlignet med tradisjonelle metoder.

Ikon - ruter og plusstegn

Byggherrerepresentant/ombud

Vi tilbyr tjenester både for private og næringskunder

 • For private: Vi hjelper de som har blitt lurt av utbyggere med å få på plass en sluttattest, og rydder opp i eventuelle problemer.

 • For næring: Vi sikrer at prosjektet blir levert i henhold til kvalitets-, kostnads- og kravspesifikasjoner som er stilt av byggherren og myndighetene.

Vi fungerer som en pålitelig partner gjennom hele byggeprosessen. Vår rolle er å beskytte dine interesser og sørge for at prosjektet blir gjennomført etter de høyeste standarder. Enten du er en privatperson som trenger hjelp med byggeproblemer, eller en næringskunde som krever streng overholdelse av reguleringer.

Ikon - ruter og plusstegn

3D-visualisering

Med avansert 3D-visualisering gir vi kundene våre en realistisk forhåndsvisning av prosjektet. Vi bruker Twinmotion til å rendere 3D-modeller og bilder som ser virkelighetsnære ut. Denne tjenesten støtter bedre beslutningstaking ved å gi visuelt tiltalende presentasjoner og lar klienter utforske og forstå prosjektet på en engasjerende måte.

Data-visualisering

Selv om datavisualisering ikke er en av våre primærtjenester, kan vi rigge for dette som en del av våre løsninger.

Datavisualisering er en kraftig metode for å gjøre data forståelig og engasjerende. Med avansert 3D-visualisering og intuitive dashboards kan du følge sanntidsutvikling, statuser og avgjørende KPI-er. Dette hjelper med å identifisere flaskehalser, feire milepæler og ta informerte beslutninger.

Ikon - ruter og plusstegn

Teknisk tegning

Våre tekniske tegnere er dedikert til å skape klare, nøyaktige og forståelige tegninger ved hjelp av BIM-teknologi. Vi fokuserer på å gi klienter et tydelig bilde av prosjektet, fra konsept til utførelse, for å sikre en smidig og vellykket byggeprosess.

Vi tegner/modellerer i CAD-programmene Revit og AutoCAD, og leverer tegninger og modeller i 2D og 3D. Vi tilbyr BIM-produksjon, tekniske tegninger og arkitekttjenester, klare for byggesøknad.

Vi tilbyr også generell oppmåling, inkludert høyoppløselige terrengmodeller, 2D og 3D DAK, måling av avstander, arealer og volumer m.m. Rekkeviddestøy er mindre enn 2 mm.

Ikon - ruter og plusstegn

Prosjektering

Vi prosjekterer ved bruk av VDC-metodikken, hvor BIM er en viktig del av prosessen. Med fokus på BIM leverer vi prosjekteringstjenester som strekker seg fra bygningssystemer til strukturer. Vårt erfarne team optimaliserer designet for å oppfylle unike kundebehov, samtidig som vi sikrer sømløs integrasjon av BIM for å forbedre prosjektets effektivitet.

Alle våre verktøy brukes til å minimere «rework» på grunn av feilprosjektering, noe som kan koste et prosjekt opptil 12 % av totalkostnadene.

Ikon - ruter og plusstegn

BIM-produksjon

Vi produserer formålsrettet BIM, både fra tegninger og skanning, alt fra eksisterende til nytt.

Ved å etablere en formålsrettet BIM, kan disse benyttes til blant annet: konkurransegrunnlag, kalkyle, arealforvaltning, analyser, simuleringer, byggefase, riggplan, industriell produksjon m.m.

Profesjonell ekspertise

Dra nytte av vår dyptgående kompetanse og erfaring innen vårt fagområde. Vi jobber hardt for å levere løsninger av høy kvalitet, og som oppfyller dine behov.

Skreddersydde løsninger

Vi forstår at hver kunde er unik, derfor tilpasser vi våre tjenester etter dine spesifikke mål. Vår tilnærming sørger for at du får akkurat det du trenger for å oppnå suksess.

Pålitelig samarbeid

Våre fornøyde kunder har oppdaget at de kan stole på oss som en pålitelig samarbeidspartner. Vi setter dine interesser først og strekker oss langt for å sikre at du oppnår de ønskede resultatene.

Hvem er vi?

BimBygg AS har flere års erfaring innen bransjen, og har vært aktive i Jessheim og omegn.

Vi fungerer som en pålitelig partner for våre kunder, og sikrer at hver oppgave blir utført med høy standard og nøyaktighet. Vi streber etter å levere det beste for våre kunder i hvert prosjekt.

Vi følger VDC-prinsipper og bruker ny teknologi for å redusere feil, noe som gir mer fortjeneste for entreprenører og sparer kostnader og ressurser for kundene våre.

Kontakt oss i dag!

BimBygg AS

Algarheimsvegen 70, 2052 Jessheim

Åpningstider

Mandag - Fredag 08:00 - 16:00

Lørdag - Søndag Stengt

Send oss en henvendelse

Trenger du hjelp BIM, prosjektering eller 3D-visualisering? BimBygg AS tar jobben! Kontakt oss for en hyggelig prat. 

Ja, jeg ønsker å motta nyhetsbrev
hCaptcha